BaseTools/UPT: Update the import statement to use StringUtils
authorYonghong Zhu <yonghong.zhu@intel.com>
Thu, 7 Jun 2018 05:06:44 +0000 (13:06 +0800)
committerYonghong Zhu <yonghong.zhu@intel.com>
Mon, 11 Jun 2018 07:31:49 +0000 (15:31 +0800)
commit64285f15264906c761b5a6772b5b590b32caa03c
treead4ac51a7a069600db41f709914fbaab6fd65272
parenta05a8a5aa17da4bc7144706a9931d68beec1a61f
BaseTools/UPT: Update the import statement to use StringUtils

The patch 5a57246eab80 Rename String to StringUtils, but it didn't
update the UPT Tool for the import statement which cause UPT tool
break.

Contributed-under: TianoCore Contribution Agreement 1.1
Signed-off-by: Yonghong Zhu <yonghong.zhu@intel.com>
Reviewed-by: Liming Gao <liming.gao@intel.com>
27 files changed:
BaseTools/Source/Python/UPT/GenMetaFile/GenDecFile.py
BaseTools/Source/Python/UPT/GenMetaFile/GenInfFile.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Library/CommentGenerating.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Library/CommentParsing.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Library/Misc.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Library/ParserValidate.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Library/Parsing.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Library/StringUtils.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Library/UniClassObject.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Object/Parser/InfDefineObject.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Object/Parser/InfPcdObject.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Parser/DecParser.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Parser/InfAsBuiltProcess.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Parser/InfParser.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Parser/InfParserMisc.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Parser/InfPcdSectionParser.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Parser/InfSectionParser.py
BaseTools/Source/Python/UPT/PomAdapter/InfPomAlignment.py
BaseTools/Source/Python/UPT/PomAdapter/InfPomAlignmentMisc.py
BaseTools/Source/Python/UPT/UnitTest/CommentGeneratingUnitTest.py
BaseTools/Source/Python/UPT/UnitTest/CommentParsingUnitTest.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Xml/CommonXml.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Xml/GuidProtocolPpiXml.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Xml/IniToXml.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Xml/ModuleSurfaceAreaXml.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Xml/PackageSurfaceAreaXml.py
BaseTools/Source/Python/UPT/Xml/PcdXml.py