SignedCapsulePkg/SystemFirmwareUpdate: Add source file to INF file
authorDandan Bi <dandan.bi@intel.com>
Tue, 13 Dec 2016 01:40:04 +0000 (09:40 +0800)
committerStar Zeng <star.zeng@intel.com>
Wed, 14 Dec 2016 13:34:40 +0000 (21:34 +0800)
Add SystemFirmwareDxe.h to [Sources] section of INF file.

Cc: Jiewen Yao <jiewen.yao@intel.com>
Contributed-under: TianoCore Contribution Agreement 1.0
Signed-off-by: Dandan Bi <dandan.bi@intel.com>
Reviewed-by: Jiewen Yao <jiewen.yao@intel.com>
SignedCapsulePkg/Universal/SystemFirmwareUpdate/SystemFirmwareReportDxe.inf
SignedCapsulePkg/Universal/SystemFirmwareUpdate/SystemFirmwareUpdateDxe.inf