Add the following Pcds declaration in EdkModulePkg.spd file. EdkModulePkg PeiVariable...
[mirror_edk2.git] / EdkNt32Pkg / Library / Nt32OemHookStatusCodeLib / Nt32OemHookStatusCodeLib.c
2006-09-05 yshang1Update coding style of Nt32OemHookStatusCodeLib.c
2006-09-01 yshang1git-svn-id: https://edk2.svn.sourceforge.net/svnroot...
2006-09-01 yshang1git-svn-id: https://edk2.svn.sourceforge.net/svnroot...
2006-07-21 yshang11) Check in Pei/Dxe status code;