Renaming files/directories
[mirror_edk2.git] / EdkShellBinPkg / FullShell / FullShell.msa
2007-04-26 qhuang8Remove the package dependency of MdePkg.
2007-01-24 bbahnsenFix capitalization issues.
2006-11-30 mdkinneyAdd a FullShell and MinimumShell module