ArmPkg: only attempt buildin MmCommunicationDxe for AArch64
[mirror_edk2.git] / IntelFsp2WrapperPkg / Library / BaseFspWrapperApiTestLibNull / FspWrapperApiTestNull.c
2019-04-09 Michael D KinneyIntelFsp2WrapperPkg: Replace BSD License with BSD+Paten...
2016-05-13 Jiewen YaoAdd IntelFsp2Pkg and IntelFsp2WrapperPkg.