OvmfPkg/VirtioMmioDeviceLib: improve style of mMmioDeviceProtocolTemplate
[mirror_edk2.git] / OvmfPkg / Library / VirtioMmioDeviceLib / VirtioMmioDevice.c
2018-03-13 Laszlo ErsekOvmfPkg/VirtioMmioDeviceLib: improve style of mMmioDevi...
2017-08-25 Brijesh SinghOvmfPkg/VirtioMmioDeviceLib: implement IOMMU-like membe...
2016-04-06 Laszlo ErsekOvmfPkg: VIRTIO_DEVICE_PROTOCOL: remove GetQueueAddress...
2013-12-11 Olivier MartinOvmfPkg/VirtioMmioDeviceLib: Implement VIRTIO_DEVICE_PR...