MdePkg/PciSegmentLib: Optimize PCI_SEGMENT_LIB_ADDRESS()