ShellPkg: Fix memory leak in function 'EfiShellSetCurDir' and 'EfiShellSetMap'.
authorYao Jiewen <Jiewen.Yao@intel.com>
Fri, 25 Dec 2015 01:52:56 +0000 (01:52 +0000)
committershenshushi <shenshushi@Edk2>
Fri, 25 Dec 2015 01:52:56 +0000 (01:52 +0000)
commit4aec9fe30f18a08ba352d40b61a1e4aadb4da929
tree7147b75de5dd63a78a6f36fb62c28e7cc5a452b4
parent990046ca4210ae99fabb1814cdd42d2bba3b5c21
ShellPkg: Fix memory leak in function 'EfiShellSetCurDir' and 'EfiShellSetMap'.

Cc: Ruiyu Ni <ruiyu.ni@intel.com>
Contributed-under: TianoCore Contribution Agreement 1.0
Signed-off-by: Yao Jiewen <Jiewen.Yao@intel.com>
Reviewed-by: Qiu Shumin <shumin.qiu@intel.com>
Reviewed-by: Ruiyu Ni <ruiyu.ni@intel.com>
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/edk2/code/trunk/edk2@19529 6f19259b-4bc3-4df7-8a09-765794883524
ShellPkg/Application/Shell/ShellProtocol.c