Correct typo: GCC 5.4 --> GCC 4.5.
[mirror_edk2.git] / AppPkg / ReadMe.pdf
2011-04-28 darylm503Correct typo: GCC 5.4 --> GCC 4.5.
2011-04-27 darylm503Standard Libraries for EDK II.