QuarkSocPkg: SmmControlDxe: remove set but unused variables
[mirror_edk2.git] / QuarkSocPkg / QuarkNorthCluster / Smm / Dxe / SmmControlDxe / SmmControlDriver.c
2016-03-25 Laszlo ErsekQuarkSocPkg: SmmControlDxe: remove set but unused variables
2015-12-15 Michael KinneyQuarkSocPkg: Add new package for Quark SoC X1000