SecurityPkg/TrEESmm: remove TrEE.
authorJiewen Yao <jiewen.yao@intel.com>
Wed, 14 Mar 2018 13:52:47 +0000 (21:52 +0800)
committerJiewen Yao <jiewen.yao@intel.com>
Fri, 16 Mar 2018 06:19:47 +0000 (14:19 +0800)
commit53a6b65604fae20e7a4be5a63e4386fd01a076ad
tree5890e1bde5ba6a9afb66de97917dd6fd89cf9baa
parentff469eae2cd571eb5c2123f5cd4d1cec62647bec
SecurityPkg/TrEESmm: remove TrEE.

TrEE is deprecated. We need use Tcg2.

Cc: Chao B Zhang <chao.b.zhang@intel.com>
Contributed-under: TianoCore Contribution Agreement 1.1
Signed-off-by: Jiewen Yao <jiewen.yao@intel.com>
Reviewed-by: Chao B Zhang <chao.b.zhang@intel.com>
SecurityPkg/Tcg/TrEESmm/Tpm.asl [deleted file]
SecurityPkg/Tcg/TrEESmm/TrEESmm.c [deleted file]
SecurityPkg/Tcg/TrEESmm/TrEESmm.h [deleted file]
SecurityPkg/Tcg/TrEESmm/TrEESmm.inf [deleted file]
SecurityPkg/Tcg/TrEESmm/TrEESmm.uni [deleted file]
SecurityPkg/Tcg/TrEESmm/TrEESmmExtra.uni [deleted file]